انگلیسی برای همه

کلاغه به من خبر داد، شستم خبر دار شد.

A little bird told me

کلاغه به من خبر داد، شستم خبر دار شد(Informal) used to say that you know something, but you will not say how you found out.

Example:
- A little bird told me that you've got engaged.

کلاغه برام خبر آورد  که نامزد کردی.


   + بهار ; ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
comment نظرات ()