انگلیسی برای همه

زمان آینده در گذشته

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته به صورت آینده بوده است، به این معنی که وقتی عملی را در گذشته به صورت آینده بوده است بخواهند در زمان حال آن را ییان کنند آن را آینده در گذشته نامند که معمولاً این زمان در نقل و قول غیر مستقیم به کار می رود. (یعنی اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم.)

طرز ساختن آینده در گذشته

عیناً مثل آینده است، با این فرق که به جای shall از should و به جای will از would استفاده می کنند.
مثال:

-I will go to Tehran tomorrow.آینده

He said that he would go to Tehran the next day. -آینده در گذشته

   + بهار ; ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱
comment نظرات ()