انگلیسی برای همه

زمان آینده

زمان آینده

فاعل+shall/will+ فعل مصدر بدون to+ مفعول

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.

این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not بعد از shall و will گذاشته می شود.
مخفف will not می‏شود won't
I will not go tommorrow.
I will not kill her.
منبع: سلام زبان

   + بهار ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
comment نظرات ()