انگلیسی برای همه

ضمایر شخصی

ضمایر شخصی
الف- ضمایر شخصی فاعلی
ب- ضمایر شخصی مفعولی

الف- ضمایر شخصی فاعلی: بجای فاعل در جمله قرار می گیرند.

مفرد :
I – You –He – She – It

جمع:
We – You - They


ب- ضمایر شخصی مفعولی: بجای مفعول در جمله قرار می گیرند.
مفرد:
Me – you – him – her –it

جمع:
Us – you them

   + بهار ; ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٩
comment نظرات ()